Firma Kültürü
Bu bölümde firma kültürümüzü tanımlaya yardımcı olan kurum ilkelerinin ve en belirgin bazı özelliklerinin profilini çizmekteyiz. İş yapma yöntemlerimizi sürekli geliştirerek sadece kendimize değil müşterilerimize de daha çok değer kazandıran CLEANNET'in müşteri hizmet stratejisi hakkında sizi daha fazla bilgi edinmeye davet ediyoruz. Tüm çalışanlar/franchise alanlar (franchisee) için kişisel bilgi becerileri geliştiren ve sürekli eğitim imkanları ile çağdaş kalma yaklaşımımıza da göz atılmasını teklif ediyoruz. Sistemimize değer veriyor ve bunu rekabet avantajı olarak kullanıyoruz.
Çağdaş Kalmak
Öğrenmek, sürekli kendini geliştirmek CLEANNET 'in başarısında önemli bir rol oynamıştır.
Eğitimi iş başarısının temeli olarak alıyoruz. Öğrenmeyi kişisel gelişmede, bilgi ve beceri edinmede, kaliteli hizmet sunumunda ve rekabet yeteneğimizi artırmada birlikte çalışmamızın doğal bir parçası olarak görüyoruz.
Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda Temel Eğitim ve Kılavuzlardan geliştirdiğimiz standartlarımız ve deneyimlerimiz bizim için nakit akışı veya kar kadar önemlidir. Daha çabuk öğrenme ve rakiplerimizden daha çok öğrenmenin hizmet verdiğimiz global piyasalarda bize avantaj sağladığına inanıyoruz.
CLEANNET'de öğrenme bir seçenek değil zorunluluktur. Her franchise sahibinin bir Cleannet franchise sahibi olarak çalışabilmesi için önce sertifika alması gerekmektedir.
CLEANNETde tercih edilen öğrenme yöntemi Bölge Direktörleri, Ulusal Gelişim Danışmanları, ve Operasyon Müdürleri ile beraber iş başında ve eğitimde zorlu görev tayinleridir. Bunların çoğu ekip çalışmasına dayalıdır. Bu da bizim yüksek performanslı ekip çalışması felsefemizi yansıtmaktadır.
CLEANNET Bölge Ofisi, üyelerinin profesyonel gelişimini ve iş hedeflerini tutturmalarını destekleyen bir ofis olarak hizmet vermekte ve tüm çalışanlar/franchise alanların potansiyelini ortaya koymalarında önemli rol oynamaktadır.
Öğrenme Misyonu
1. Kritik bilgi ve beceriler edinmek,
2. Öğrenmeyi kurumsal hale getirmek, küresel ve kültürel bütünselliği gözetecek şekilde hızlandırmak,
3. Tek-şirket felsefemizi ve Toplam Kalite değerlerimizi pekiştirmek,
4. Yeni beceriler öğrenerek tedarikçiler ve müşteriler ile ilişkiler kurmaktır.
Bunun için de:
Her destek ofisindeki Bölge Direktörü öğrenme çabalarını işin verimlilik ve büyüme hedefleri ile bağlantılı olacak şekilde ayarlamakta ve düzenlemektedir. Eğitim - en kalifiye ve en yetenekliler arasında yer alan çalışanlar/franchise alanlarımızı (franchisee) - son teknikleri işlerine uygulayabilmeleri için güncel gelişmeler doğrultusunda onlara yaşam boyu beceriler kazandırmaktadır. Biz becerilerimizi geliştirmek isteyen, meslek gelişimiyle zenginleşen ve öğrenmeyi seven insanlardan oluşan bir şirketiz. Yalnızca öğrenme becerisini ustaca kullanan ve yeni yetenekleri hızlı ve etken bir şekilde elde edip uyarlayan şirketler yeni ekonomide kazanacaktır. CLEANNET olarak biz bu elit grubun bir parçası olmayı ümit ediyoruz.