Genel Prosedürler

Genel Prosedürler

Denetleme-Gözlem

 

CLEANNET Bölge Ofisi, sağlanan tüm hizmetlerle ilgili olarak kurumunuz ile yakın temas içinde olacaktır.

Tüm CLEANNET personelleri, istenen temizlik standartlarına ulaşabilmeleri için eğitilecek ve yeteneklerinin en iyi şekilde performanslarına yansıyabilmesi için yönlendirileceklerdir.

CLEANNET personelleri, performanslarının hizmetin gerektirdiği standartta olabilmesi için sürekli eğitime ve düzenli kontrole tabi tutulacaklardır.

 

Ücret Politikası

CLEANNET, personellerine asgari ücretin altında ödeme yapmamaktadır ve tüm işçilerin sigortaları yapılmaktadır.

Çalışma saatleri, çalışma haftası, iş yöntemleri, prosedürler, ödeme dönemleri ve ücret cetveli, tüm personellere tam anlamıyla açıklanmaktadır.

 

Güvenlik Prosedürü ve Sigorta

CLEANNET personeli binanızdan ayrılmadan önce gerekli tüm kontrolleri yapacaktır.

CLEANNET tüm temizlik hizmeti verdiği müşterilerine İşveren Mali Mesuliyet ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortası güvencesi vermektedir.

CLEANNET hizmetin bitiminden sonra binanızın güvenli bir şekilde bırakılmasını sağlayacaktır.