Cleannet İSG

Riskleri azaltmak başarıyı güvence altında almak demektir.
Cleannet, iş sağlığı hizmetini, her biri konusunda tecrübeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı, uluslar arası bir kuruluş olan Team Prevent’in A,B,C sınıfı iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve alanında uzman kadrosu ile veriyor. Çalışan sağlığını ve mutluluğunu ön planda tutan Cleannet, İSG konusunda aldığı önlem ve düzenli denetimler yanı sıra eğitimler düzenleyerek çalışanlarına ‘’işin en önemlisinin sağlık’’ olduğunu tekrar tekrar vurguluyor.


İSG Konusundaki Çalışmalarımız: 
- Çalıştığımız tüm alanlarda ön inceleme ve değerlendirmeleri yaparak tüm risk etmenlerini bulmak, bulunan risk etmenlerini öncelikli olarak kaynağında önleyecek tedbirler almak ve aldırtmak, 
- Tüm çalışanları risklerden korumak, kaçınılamayan riskleri değerlendirmek, kalıcı çözümler üretmek ve riskler ile kaynağında mücadele etmek, toplu koruma önlemlerine öncelik vermek, başka alternatif olmadığında bireysel önlemler almak, ilgili birimlere ve çalışanlara KKD kullandırtmak, 
- Acil durum prosedürleri oluşturulmak, Tehlike Durum Planları Hazırlayıp uygulamak, 
- Uygun eğitimlerin verilmesini sağlamak, periyodik olarak denetim ve eğitimleri sürdürmek.