SAĞLIK TESİSLERİ EĞİTİMİ

21. yüzyılda eğitimin önemini çok iyi bilen , özenle seçtiği personelini bilgili, tecrübeli, inisiyatif kullanabilen ve takım çalışmasını benimseyen personeller olarak yetiştirmektedir.21. yüzyılda eğitimin önemini çok iyi bilen , özenle seçtiği personelini bilgili, tecrübeli, inisiyatif kullanabilen ve takım çalışmasını benimseyen personeller olarak yetiştirmektedir.

Eğitim programımızın genel hatları şu şekildedir:

Ortak alan temizliğiTuvalet temizliğiTemizlik ve dezenfeksiyonDolu hasta odası temizliğiTaburcu odası temizliğiAmeliyathane temizliğiKanla taşınan patojenler eğitimiTehlike bildirme eğitimiZemin bakımıHalı bakımıTıbbi atıklarKesici aletler programıYangın güvenlik eğitimiSağlık sigortası ve sorumlulukHousekeeping hizmetleri eğitimi

Güvenlik Uyumu ve Mevzuata Uygunluk

Temiz ve dezenfekte edilmiş yaşam alanları sağlamak için Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Birleşik Heyeti' nin (JCAHO-JCI) düzenleyici standartlarına uymaktadır. Bu standartlar personel eğitimi, temizlik ve dezenfeksiyonun prosedürlerinin oluşturulması ve kaliteli ekipman, ürün kullanılması ve kalite denetimi ile sağlanmaktadır.

Eğitimimiz ve Mevzuata-Uluslararası Standartlara Uygunluk şunları içermektedir:

 • - Temizlik prosedürleri
 • -Kaldırılması ve atılması prosedürleri
 • - Kritik alanların (ameliyathanelerin, yoğun bakım servislerinin, yeni doğan servisleri, diyaliz bölümleri, yanık üniteleri, karantina vb) temizlik,dezenfeksiyon ve bakım prosedürleri
 • - Ulusal mevzuat ve uluslararası düzenleme (Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Birleşik Heyeti - JCAHO-JCI), İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (Occupational Safety and Health Administration - OSHA) kurallarına uygunçalışma planları
 • - Kaliteli teçhizat ve malzeme kullanımı
 • - Sürekli kalite gelişimi
 • - Standart hastane hijyen prosedürleri
 • - Her hastane hijyen pozisyonu için iş tanımı
 • - Her hastane hijyen görevi için iş analizi
 • - Her hastane hijyen pozisyonu ve görevi için eğitim programları, geri
 • - Bildirim kontrol listeleri
 • - Günlük, periyodik ve özel proje zaman çizelgeleri
 • - Hastane Hijyeni Sürekli Kalite Gelişimi Programı
 • - Hastane İş Sağlığı ve Güvenliği Programı


Sağlık tesisleri temizlik ve dezenfeksiyonu operasyonlarıda; 47 temel prosedür,  iş akış Programı, “Görev Kartları”, “Personel Eğitim Kartları”, Denetim formları ve Raporlamalar.


Sağlık Hizmetleri“Tek Kaynak-Çoklu Çözüm”JCAHO - JCI
CLEANNET Hastane Temizlik Hizmetleri programı JCI (Joint Commission İnternational) kalite standartlarına  uygun olarak tasarlanmıştır.  Hastane Temizlik Hizmetleri programı temizlik ve özel projeleri tamamlamak için iş takvimi veri tabanlarını kullanmakta ve kurumların temizlik süreçlerini takip etmek ve müşterinin kalite geliştirme ekibi ile çalışmaktadır.  CLEANNET JCI standartlarını tutturmak ve kaliteyi takip etmek için gereken raporları müşteriye göre uyarlayacaktır.  Aşağıdakiler JCI takip programından önemli başlıkları yer almaktadır:

 • - Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanmış kimyasallar
 • - Geliştirilmiş ve ilan edilmiş personel temizlik programları 
 • - Tüm temizlik alanları için yazılı prosedürler
 • - Ameliyathane, sancı ve doğum odası, merkezi steril ve yoğun bakım alanları
 • - Enfeksiyon Kontrol Memuru tarafından onaylanan prosedürler
 • - Özel performans geliştirme programı
 • - Sonuçları izlemek ve aylık raporlamak
 • - Bir kalite denetim süreci kullanmak
 • - Günlük denetlemeler
 • - Kullanım ve maruz kalma durumunu takip eden MSDS (Malzeme Güvenlik Veri Kağıdı) programı
 • - Temizlik projesi sıklığı ve görevin tamamlandığını gösteren program ve check-list
 • - İzleyen ve kaydeden önleyici bakım denetim programı