SÜREKLİ KALİTE GELİŞİMİ

Herhangi bir franchise alana (franchisee) CLEANNET adına bir iş verilmeden önce yoğun CLEANNET eğitim programını tamamlaması, bilgi ve beceri düzeyini gösterir yeterlilik sınavından başarıyla geçmesi gerekmektedir. Bu verilen hizmette kalite ve standart sağlamakta, CLEANNET'in franchise alanlarını (franchisee) kendilerine en uygun işe  yönlendirmesine yardımcı olmaktadır.  Yalnızca en başarılı ve tecrübeli franchise sahiplerine büyük veya prestijli bir müşteriye hizmet sunma fırsatı verilmektedir.  Bu franchise sahipleri Sağlık Birimimiz tarafından özel olarak eğitilmiş ve sağlık tesisinde hizmet verebilecek yeterliliğe getirilmiştir.

 

CLEANNET Sağlık Hizmetleri Programı kalite ön planda tutularak  tasarlanmıştır.  Sağlık Hizmetleri Programı müşterinin kalite geliştirme ekibi ile beraber çalışmak ve kurumların temizlik süreçlerini takip etmek üzere teknolojinin son teknolojileri kullanmaktadır.  CLEANNET JCAHO-JCI standartlarını tutturmak ve kaliteyi takip etmek için gereken  raporları uyarlayacaktır.

 

JCI ve JCAHO’nun misyonu nedir?

Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Commission International-JCI ); Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu Birleşik Komisyonu (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations-JCAHO)’nun Amerika Birleşik Devletleri dışında akreditasyon hizmetlerini sunmak için oluşturulan bir alt kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. 75 yıldan uzun bir süredir Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu Birleşik Komisyonu (JCAHO), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek için çalışmaktadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık kuruluşlarının en büyük akreditörü olan JCAHO gönüllü bir akreditasyon süreci ile 20,000 sağlık hizmeti programını denetlemektedir.JCAHO ve alt kuruluşu olan JCI, kar amacı gütmeyen bir kurulu olarak görev yapmaktadır.

 

CLEANNET müşteri şikayetlerini çözmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için 3-aşamalı bir iletişim sürecini desteklemektedir. Şikayetler hizmet verilen alandan sorumlu ve orada yaşayan Bölge Direktörü ile ve Operasyon departmanı tarafından hemen ele alınmakta ve çözümlenmektedir. Şirket Operasyon Danışmanları, Bölge Direktörleri ve Operasyon Müdürleri hizmet performans düzeylerini sürekli kontrol etmektedirler. Hizmetlerimiz JCAHO tipinde hem programlı hem de habersiz (müşteri ile eşgüdümlü) denetlemeler, ve müşterilerimizden istenen görüşler ile değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlar iyileştirme önerileri ile beraber franchise alanlar (franchisee) ve müşteri ile paylaşılmakta, sürekli kalite gelişimine doğru bir eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. CLEANNET çalışanlarının herbiri şirketimizin kalite, eğitim, teşvik ve güvenlik programlarıyla doğrudan ilgilenmektedirler. Özellikle bölge destek personelini ve bireyleri standartların sürdürülmesi için ödüllendirmek üzere tasarlanmış birçok teşvik programı bulunmaktadır.

 

CLEANNET kaliteyi ve hizmeti müşterinin sağlık tesisinden sorumlu franchise alan (franchisee) ve bölge destek ofisi arasındaki franchise anlaşmasını uygulayarak sürdürmektedir. Bölge destek ofisi Operasyon Müdürü (müşteri ile iletişim halinde) vasıtasıyla kalite değerlendirmeleri yürütmekte ve herhangi bir problemi çözmek için bir eylem planı belirlemektedir. Rücu, durumun ciddiyetine bağlıdır ve herhangi bir problemi düzeltmeye yardım edecek cezaları da içermektedir. Franchise kanunlarının doğası gereği tüm kalite değerlendirmeleri ve sonrasında alınan tedbirler her zaman belgelenmektedir. Performans standartları her bir frachise alan (franchisee) için ayrı ayrı izlenmektedir. Bu şekilde, müşteri memnuniyeti proje bazında takip edilebilmektedir.